top of page

מה זה בעצם ODT?

Outdoor Training – שיטת הנחייה ופיתוח קבוצתי שמטרתה פיתוח כישורים חברתיים והקניית מיומנויות ניהול ומנהיגות למשתתפים, באמצעות פעילות אתגרית. מתודת סדנאות ה- ODT, מבוססת על מפגש של חברי הצוות עם סדרת משימות מאתגרות בסביבת עבודה חדשה ושונה משגרת יומם.

מחפש/ת סדנת ODT כפי בקשתך? צור קשר ונשמח לעזור >> לחץ כאן

במהלך הפעילות באות לידי ביטוי יכולות ומיומנויות אישיות וקבוצתית כאחד. בהיבט האישי מפגישה הפעילות את המשתתפים עם יכולות כגון: כושר מנהיגות, יכולת ביטוי ודרכי תקשורת בינאישית, התמודדות עם מצבי חוסר ודאות, יכולת עבודה בצוות, התמודדות עם קבלת סמכות ולקיחת אחריות.בהיבט הקבוצתי באים לידי ביטוי יכולות כגון: קבלת החלטות כצוות, ניהול משימות וסיכונים, יכולות תקשורת ושתוף מידע, יכולות הנעת תהליך ועוד.

 

עקרונות ה-O.D.T

למידה דרך חוויה והתנסות - מחקרים מלמדים כי הדרך היעילה ביותר לרכישת כלים, כרוכה בהתמודדות עם בעיות המאפשרות תרגול ומציאת פתרון, בסביבה ובתנאים הקרובים למציאות. סדנאות ה-ODT מביאות את המשתתפים לרמות חשיבה וחוויה גבוהות, ויוצרת קרקע פורייה ללמידה.המעורבות הרגשית והחווייתית מגבירה את פוטנציאל תהליך הלמידה, מפחיתה התנגדויות שונות ומאפשרת הפנמה ויישום של תוצרי הסדנא.

מסגרת עבודה קבוצתית - התנסויות במסגרת חוליות עבודה מאפשרות לחבריה להבין טוב יותר את הוויית הקבוצה הפנימית והחיצונית, באמצעות בחינה מתמשכת של עצמם, אל מול ההקשר החברתי. בהיבט האישי מאפשרת המסגרת הקבוצתית, למידה מעמיתים, תמיכה רגשית ופיסית, קבלת משוב מיידי מחבריה, תחושת שייכות והזדהות עם ערכיה ומשימותיה. בהיבט הקבוצתי מתקיים תהליך של גיבוש הקבוצה, חיזוק הזהות הקבוצתית והכרה בחולשותיה ויתרונותיה

התאמה לאופי הקבוצה ומטרותיה - סדנאות ODT אפקטיביית, מכוונות מטרה וברורה למנחים ולמשתתפים.מיפוי הצרכים והגדרת מטרות הסדנא מתבצעים על ידי אנשי מקצוע בשלב טרום הסדנא. אופי האתגרים נגזר ממשימות הצוות בשגרה ובהתאם למיומנויות אותן מבקש הצוות לפתח על מנת לשדרג את ביצועיו. אלמנטים כוותק הקבוצה, רמת מיומנותה, בגרותה, ויכולתה הפיסית והמנטאלית ישפיעו על מורכבות המשימות.

שיקוף ועיבוד מונחה - התפקיד העיקרי של העיבוד הקבוצתי וההנחיה הוא לתווך בין החוויה וההתנסות בשטח לבין הלמידה. אופי המשימות מאפשר הגעה לתוצאה ברורה ואמיתית של ההתנסות, המופיעה כמדד של הצלחה או כשלון. בעזרת השיקוף והעיבוד המונחה מצליחים המשתתפים לעקוב ולהגדיר בצורה ממוקדת את הגורמים המקדמים או המעכבים, בתהליך ביצוע המשימה.המשוב המיידי יוצר תהליך אפקטיבי של למידה, הפנמה ויישום.

סדנאות ODT לנוער

התוצרים של סדנאות ODT

מחקרים בנושא מדגישים סדרה של מיומנויות אישיות וקבוצתיות הנרכשות בפעילות ODT הסדנה תשפר משמעותית את יכולתו של הצוות להתמודד בהצלחה עם קבלת החלטות, לקיחת סיכונים, פתרון בעיות ועבודה יצירתית וממוקדת להשגת מטרותיו. בנוסף, מאפשרת הסדנה שיתוף מפרה של גישות בין המשתתפים השונים, והזדמנות להיחשף לרעיונות, הרגלים וכלים מעולמם המקצועי של המשתתפים.

במישור האישי: מדגישים החוקרים מיומנויות כגון: שיפור בביטחון עצמי, עליה בנכונות לקחת סיכונים, שיפור במודעות ובדימוי העצמי, שיפור ופיתוח מיומנויות בתחום המנהיגות ופיתוח מיומנויות חשיבה רפלקטיביות .

 

במישור הבין אישי: קידום שיתופי פעולה, שיפור באפקטיביות של מיומנויות תקשורת, הגברת האמון באחר, הגברת השיתוף בתהליכי קבלת החלטות, מציאת דרכים חדשות ואפקטיביות לפתרון קונפליקטים ושיפור מיומנויות ומנגנוני פתרון בעיות.

bottom of page